ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΛΥΚΕΙΟΥ LUDWIGSBURG

σχ.ετος 2008-2009

α/α

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΠΕ

1   Φινάλης Κωνσταντίνος 01
2   Βερτσιώτη-Λέσκυ Κωνσταντίνα 02
3   Βουλτσίδου Βασιλική 02
4   Μακρυγιάννη Αγγελική 02
5   Σκούρτη Δέσποινα 02
6   Κολλιόπουλος Παναγιώτης 03
7   Γιανούλας Ιωάννης 02
8   Κοντογιάννης Αριστείδης 04
9   Λύκου Άννα-Μαρία 04
10   Κωστούλα Μαρίκα 06
11   Ντουρανίδου Ευαγγελία 07
12   Μπουγιουπούλου Σύλβια 11
13   Αναπολιτάνου Μάρα 16
14   Λαμπούδης Σταύρος 19